fbpx

RECIPE > CAYLON TEA MILKY


Caylon Tea Milky


ส่วนผสม

ชาซีลอน2 ซอง
น้ำร้อน90 มล.
นมสด70 มล.
ไซรัป35 มล.
น้ำเชื่อม
น้ำแข็ง
ตกแต่งด้วย
วิปปิ้งครีม
เชอร์รี่แช่อิ่ม
กราโนล่า
ใบสาระแหน่


วิธีการทำ

1. แช่ชาซีลอนกับน้ำร้อน
2. เทนมน้ำเชื่อมและชาซีลอนที่แช่ไว้แล้วผสมให้เข้ากัน จากนั้นใส่น้ำแข็ง
3. ตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมเชอร์รี่แช่อิ่มกราโนล่าและใบสาระแหน่

2017 TWINS TEA. All Rights Reserved. Shape food Design